VAVA

Bắc Ninh: Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các Hội đặc thù

00:25:00 11/01/2018

Ngày 11-9, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với lãnh đạo các Hội đặc thù để nghe báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và kiến nghị, đề xuất. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan. 

Toàn tỉnh hiện có 19 Hội đặc thù với 114 biên chế viên chức (trong đó 5 Hội hoạt động đến phạm vi cấp huyện, 3 Hội hoạt động đến phạm vi cấp xã). Trong những năm qua, các Hội đặc thù triển khai thực hiện ở hầu hết các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội, đạt nhiều kết quả đáng kể, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Các Hội  thường xuyên đổi mới  nội dung, phương thức hoạt động trên nhiều lĩnh vực, mang tính xã hội cao như: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng xã hội lành mạnh, nâng cao trình độ dân trí, tích cực đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh. Điển hình như Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học triển khai cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” tới các thôn, làng, khu phố; Hội Người Cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin, Hội Người mù, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi … thường xuyên thăm hỏi, động viên bằng cả vật chất và tinh thần để hội viên phấn đấu vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Các Hội đặc thù đề xuất, kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị,  kinh phí hoạt động, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm…  để hoạt động của các Hội đặc thù đạt hiệu quả hơn.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tiếp thu, trao đổi làm rõ các ý kiến cũng như đề xuất, kiến nghị của các Hội đặc thù và đại biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các Hội đặc thù thời gian qua. Về  nhiệm vụ trong thời gian tới,  đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị:  Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17- CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng” và Kết luận số 146-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của các Hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên; tiếp tục đổi mới phương thức  hoạt động, tập trung rà soát đối chiếu, phân biệt giữa lĩnh vực chuyên môn do các sở, ban, ngành quản lý với những hoạt động của Hội có tính chất đặc thù gắn với nhiệm vụ được giao; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý về hoạt động Hội ở các cấp, đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức, viên chức chuyên môn trong các Hội đặc thù, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội trong tình hình hiện nay; đẩy mạnh sự phối hợp  giữa các Hội với các ngành, cơ quan chức năng…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của  các Hội đặc thù, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy nhất trí giao các sở, ngành chức năng phối hợp thực hiện trong thời gian sớm nhất.

(Báo Bác Ninh 12/9)

Thông tư Bộ LĐTB&XH
Thống kê truy cập

- Đang online: 1

- Hôm nay: 1

- Tháng này: 1,618

- Tất cả: 33,899